Skoolie

2.1. o autobusie
2..2 dziennik budowy (przebudowa, dokumentacja, tipy…)